CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8

  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
  • CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8

Thông tin cơ bản

CỐNG PHÚ ĐỊNH QUẬN 8
Cung cấp coupler D25 và gia công đầu ren, ván khuôn thép 1200x600 & chốt pin