CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2

  • CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2
  • CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2
  • CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2
  • CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2
  • CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2

Thông tin cơ bản

CẦU D1 QUẬN 9 GIAI ĐOẠN 2
Cung cấp ván khuôn thép và cóc nối D22, D25