ỐNG VÁCH THÉP

 • Cung cấp ống vách thép các loại đường kính từ D800 - D1000 - D1200 - D1600 mm 
 • Chiều dày tôn từ 10 mm - 12 mm - 16 mm
 • Phục vụ thi công cọc khoan nhồi, hệ chống  
 • Phục vụ thi công kết cấu thượng tầng
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP
 • ỐNG VÁCH THÉP